Nophadrain ekstensiivsed haljaskatuse-süsteemid

Parim süsteem ekstensiivsete haljaskatusesüsteemide rajamiseks vähest hooldust vajavate liikidega nagu ürdid, muru- ja kukeharja liigid. Sobib nii lamekatustele kui keskmise kaldega viilkatustele.

Ekstensiivsete haljaskatuste omadused ja eelised

Mis on ekstensiivne katusehaljastus?
Ekstensiivne haljaskatus tähendab lihtsaid katuseid, mis on kaetud vähest hooldust vajavate taimedega nagu ürdid ja muruliigid ning kukeharja liigid, mis on spetsiaalselt kohandunud katustel valitsevate ekstreemsete ilmastikuoludega. Ekstensiivse katusehaljastuse rajamise ja hoolduse kulud on madalad ning nad on tavaliste katustega võrreldes vastupidavamad.

  • Esteetiline väärtus: hoone roheline ja rõõmsameelne välimus parandab elukeskkonda

  • Vähem vett kanalisatsioonisüsteemi: haljaskatusesüsteem aeglustab veeäravoolu katuse pinnalt, eriti vihmaperioodil, kui sadu esineb tihti

  • Leevendab kuumasaare efekti: erinevalt betoonkatustest ei muunda haljaskatused päikeseenergiat täielikult soojuseks, vaid hoopis veeauruks. See jahutab ümbritsevat keskkonda

  • Kaitseb katusematerjali: taimkate aitab takistada päikesevalguse ja vihma kahjustavat mõju katusematerjalile. See kaitseb katusematerjali ja pikendab selle eluiga

  • Vähendab linnamüra: taimkate aitab summutada ümbritseva piirkonna müra

Nophadraini ekstensiivne haljaskatusesüsteem

Üks terviklik süsteem

Meie ekstensiivseid haljaskatusesüsteeme tarnitakse terviklike komplektidena – alates juuretõketest kuni taimkatteni.

Nophadrain ekstensiivse haljaskatusesüsteemi tuum

ND 4+1h drenaažisüsteem on parim aluskiht ekstensiivse haljaskatuse jaoks. See mitmefunktsiooniline CE-märki kandev kõrge survetugevusega drenaažisüsteem kaitseb taimkatet kogunenud vee eest, samal ajal kogudes vett sisseehitatud veehoidlatesse kuivadeks perioodideks. Lisaks kaitseb ND 4+1h drenaažisüsteem katusematerjalile koguneva hüdrostaatilise pinge ja mehaaniliste koormuste eest nii paigaldamise ajal kui pärast seda.

2015-12-16 13_01_21-081215_Nophadrain Extensive Green Roof System_1254_est [Compatibility Mode] - Mi
Joonisel on ekstensiivne taimkate, ND DGS-E aluspõhi (ekstensiivsele haljaskatusele), ND 4+1h drenaaž, WSB-50 juuretõke (valikuline), juurte- ja vee läbitungimise kindel kiht*, *valikuline ND WSB-50 juuretõkkekiht: kasutatakse juhul, kui vettpidav kiht ei pea vastu juurte läbitungimisele.