Nophadrain intensiivsed haljaskatuse-süsteemid

Jätkusuutlik süsteem terviklike aedade ja pargimaastike rajamiseks katustele, kasutades puid, põõsaid, muru ja veesilmasid.

Intensiivsete haljaskatuste omadused ja eelised

Mis on intensiivne haljaskatus?
Intensiivsed haljaskatused on võrreldavad pinnasega kaetud rohealadega nagu aiad ja pargid. Selle katuse taimestik vajab rohkelt vett ning regulaarset hoolitsust. Taimkate koosneb muruplatsidest, põõsastest ja puudest ning seda saab hõlpsasti kombineerida jalakäijatele ja sõidukitele mõeldud tänavasillutistega. Intensiivsed haljaskatused ei pruugi asuda ainult hoonetel, vaid ka maa-aluste ehitiste, näiteks parklate peal. Selle ruumi, mille hooned või maa-alused ehitised enda alla võtavad, saab kaudselt tagasi võita, kui rajatakse intensiivne haljaskatus.

  • Optimaalne ruumikasutus: paraneb nii elukeskkonna kvaliteet kui ka kvantiteet, kasutatakse ära mitmekorruselist ruumi, eriti avalikku linnaruumi

  • Vähem vett kanalisatsioonisüsteemi: haljaskatusesüsteem aeglustab veeäravoolu katuse pinnalt, eriti vihmaperioodil, kui sadu esineb tihti

  • Leevendab kuumasaare efekti: erinevalt betoonkatustest ei muunda haljaskatused päikeseenergiat täielikult soojuseks, vaid hoopis veeauruks. See jahutab ümbritsevat keskkonda

  • Kaitseb katusematerjali: taimkate aitab takistada päikesevalguse ja vihma kahjustavat mõju katusematerjalile. See kaitseb katusematerjali ja pikendab selle eluiga

Nophadraini intensiivne haljaskatusesüsteem

Üks terviklik süsteem

Meie intensiivseid haljaskatusesüsteeme tarnitakse terviklike komplektidena – alates juuretõketest kuni kasvava kihini.

Nophadrain intensiivse haljaskatusesüsteemi tuum

Nophadrain intensiivse haljaskatusesüsteemi tuum on ND 4+1h drenaažisüsteem. See mitmefunktsiooniline CE-märgistust kandev kõrge survetugevusega drenaažisüsteem kaitseb taimkatet settiva vee eest, samal ajal kombineerides seda WSM-50 veemahuti paneeliga saab koguda vett (44 l/m²) kuivade perioodide jaoks. Lisaks, kombineerides ND TSF-100 libisemisvastast kaitsekihti ND 4+1h drenaažisüsteemiga kaitsevad need katusematerjali mehaaniliste koormuste eest.

Anname hea meelega nõu kõigi võimaluste kohta ja saame aidata, kui soovite suurendada haljaskatuste eelistest saadavat kasu, viies samal ajal riskid miinimumini.

2015-12-16 13_11_42-081215_Nophadrain Intensive Green Roof System_1254_est [Compatibility Mode] - Mi

Joonis: intensiivne taimkate, ND DGS-I aluspõhi (intensiivsele haljaskatusele), ND WSM-50 veemahuti paneel, ND 4+1h drenaaž, ND TSF-100 libisemisvastane kaitsekiht (valikuline), juurte- ja vee läbitungimise kindel kiht*, *valikuline ND WSB-80 juuretõkkekiht: kasutatakse juhul, kui vettpidav kiht ei pea vastu juurte läbitungimisele.