Nophadrain katuseterrasside süsteem

Töökindel süsteem jalakäijateede rajamiseks katuseterrassidele ja rõdudele, kasutades tahutud maakive ja munakive, looduslikku kivi, puitpõrandakatet.

Katuseterrasside tunnused ja eelised

Mis on katuseterrass?

Katuseterrassid võimaldavad looduslikust kivist kõnniteede rajamist katustele ja rõdudele. Maastikukujunduse kahjustamise vältimiseks on tähtis rajada see maastik kõrge survetugevusega drenaažisüsteemile. Kehv vee äravool võib lõppeda kahjustuste tekkega, mida on raske eemaldada. Samuti võib rajatud maastiku värv nii ära pleekida kui ka jäätuda.

  • Suureneb avatud ruum: katuseterrassid loovad juurde elamispinda ootamatutes kohtades, millele on avatud või privaatne juurdepääs

  • Ennetab kahju sillutisele: kõrge survetugevusega äravoolusüsteem tagab hea sademete äravoolu. See takistab raskesti eemaldatava lubjakivi teket kõnniteele

  • Kaitseb katusematerjali: taimkate aitab takistada päikesevalguse ja vihma kahjustavat mõju katusematerjalile. See kaitseb katusematerjali ja pikendab selle eluiga

  • Positiivne panus elukeskkonda: üldjuhul süsteemi kombineeritakse taimestikuga. Seega avaldub positiivne mõju ka mujal, näiteks suureneb bioloogiline mitmekesisus, väheneb kuumasaare efekt ja vihmaperioodidel väheneb kanalisatsioonisüsteemi jõudev sademekogus

Nophadrain katuseterrassi süsteem

Üks terviklik süsteem

The Nophadrain katuseterrassi süsteem on terviklik lahendus.

Nophadrain katuseterrassi süsteemi tuum

Nophadrain katuseterrassi süsteemi tuum on ND 220 drenaažisüsteem. See mitmefunktsiooniline CE-märki kandev kõrge survetugevusega drenaažisüsteem kaitseb taimkatet kogunenud vee eest. See kaitseb sillutist nii värvi muutuse kui kahjustuste tekke eest. ND 220 drenaažisüsteem ennetab samuti külmakahjustusi, mis on põhjustatud maa külmumisest ja pakub seega kõnniteele stabiilset aluskihti. The ND 220 drenaažisüsteem ennetab samuti hüdrostaatilise rõhu teket katusematerjali peal. Drenaažisüsteem sisaldab kihti, mis seda rõhku hajutab ja koostöös ND TGF-20 libisemisvastase eralduskihiga kaitseb katusekattematerjali mehaaniliste koormuste eest.

Nophadrain katuseterrassi süsteemi standardstruktuur.
112015-12-16 13_53_54-081215-Nophadrain Podium Deck Systems_1254_est [Compatibility Mode] - Microsoft

Joonis: elastne tänavasillutis, paigalduskiht või tasanduskiht, ND 220 drenaažisüsteem, ND TGF-20 libisemisvastane eralduskiht*, veekindel kiht, *valikuline ND TSF-100 libisemisvastane kaitsekiht: kasutatakse juhul, kui kasutatakse aluskihti