Nophadrain parkimismajade süsteem

Selle süsteemi kõrge survetugevus tähendab seda, et nii maa-aluste kui maapealsete ehitiste katustel olev sillutis suudab kanda mitte ainult autosid, vaid ka alarmsõidukeid ja raskeid kaubaveokeid.

Parkimismajade omadused ja eelised

Mis on parkimismaja?
Parkimismaja süsteem võimaldab sõidukitele mõeldud sillutise paigaldamist katustele. Parkimisplatsid on tihti kombineeritud intensiivse taimkattega. See tähendab, et olemasolevat keskkonda ehitise ümber saab laiendada ehitise katusele.

  • Ümbritsevat ala kasutatakse rohkem ära ning luuakse uusi võimalusi katusel oleva ruumi kasutamiseks

  • Katus läheb sujuvalt üle ümbritsevaks alaks

  • Kaitseb katusematerjali: taimkate aitab takistada päikesevalguse ja vihma kahjustavat mõju katusematerjalile. See kaitseb katusematerjali ja pikendab selle eluiga

  • Positiivne panus elukeskkonda: üldjuhul süsteemi kombineeritakse taimestikuga. Seega avaldub positiivne mõju ka mujal, näiteks suureneb bioloogiline mitmekesisus, väheneb kuumasaare efekt ja vihmaperioodidel väheneb kanalisatsioonisüsteemi jõudev sademekogus

Nophadrain parkimismaja süsteem

Üks terviklik süsteem

Nophadrain katuseterrassi süsteem hõlmab kõiki aspekte.

Nophadrain parkimismaja süsteemi tuum

Nophadrain parkimismaja süsteemi tuum on ND 620 drenaažisüsteem (mõeldud autodele) või ND 620hd drenaažisüsteem (mõeldud alarmsõidukitele ja rasketele veokitele), mis mõlemad taluvad kõrgeid survetugevusi. Need drenaažisüsteemid ennetavad hüdrostaatilise rõhu kogunemist katusematerjalile. Kombineerides neid drenaažisüsteeme ND TSF-100 libisemisvastase kaitsekihiga kaitstakse katusematerjali staatilise ja dünaamilise liikluskoormuse eest.

ND 620 / ND 620hd drenaažisüsteem kindlustab suurepärase vee äravoolu alumisest kihist ja ennetab elastse sillutise jäätumist ja kahjustuste tekkimist. See tähendab, et nad pakuvad stabiilset ja kestvat aluskihti elastsele sillutisele. Nophadrain parkimismaja süsteem on läbinud Saksamaal Müncheni Tehnikaülikoolis pikaajalisi dünaamilise koormuse teste.

Anname hea meelega nõu kõigi võimaluste kohta. Saame aidata, kui soovite suurendada parkimismajade eelistest saadavat kasu, viies samal ajal riskid miinimumini.

Nophadrain parkimismaja süsteemi standardstruktuur autodele
2015-12-16 13_24_09-081215_Nophadrain Parking Deck Systems_1254_est [Compatibility Mode] - Microsoft

Joonis: elastne tänavasillutis, paigalduskiht, aluskiht, ND 620 drenaažisüsteem, ND TSF-100 libisemisvastane kaitsekiht, juurte- ja vee läbitungimise kindel kiht*, *valikuline ND WSB-80 juuretõkkekiht: kasutatakse juhul, kui vettpidav kiht ei pea vastu juurte läbitungimisele

Nophadrain parkimismaja süsteemi standardstruktuur rasketele veokitele

12015-12-16 13_25_55-081215_Nophadrain Parking Deck Systems_1254_est [Compatibility Mode] - Microsoft

Joonis: elastne tänavasillutis, paigalduskiht, aluskiht, ND 620hd drenaažisüsteem, ND TSF-100 libisemisvastane kaitsekiht, juurte- ja vee läbitungimise kindel kiht*, *valikuline ND WSB-80 juuretõkkekiht: kasutatakse juhul, kui vettpidav kiht ei pea vastu juurte läbitungimisele