SUITSUEEMALDUSLUUGID

Suitsueemaldussüsteemi eesmärk on hoida väljapääsud ja evakuatsiooniteed tulekahju korral suitsust vabad. Seega moodustab suitsueemaldus osa hoone tuleohutussüsteemist. Loomulik suitsueemaldus tagatakse tavaliselt hoone katusele või seinte ülaossa paigutatud suitsueemaldusluukide abil.

Juhtautomaatika suitsueemalduseks ja tuulutuseks

Suitsu- ja kuumaeemaldusseadmed moodustavad hoone tuleohutussüsteemi olulise osa. Tulekahju korral hoiavad nad evakuatsiooniteed suitsust vabad ja aitavad seega oluliselt kaasa inimeste päästmisele. Suitsueemaldusautomaatika juhib suitsueemaldusluuke vastavalt koostatud suitsueemalduskavale.