Mudel A

Keerukad ehitusobjektid

Konstruktsiooni osad:

 • lukustatav, koonuseline prahisõel A
 • kattekihiga ühendatav isolatsiooniäärik Ø 530 mm
 • kaldservaga kogumisanum Ø 220 mm
 • väljutustoru: Ø 75, 110, 160 mm või vastavalt tellimusele
 • väljutustoru pikkus: 200–600 mm, 50 mm vahedega või vastavalt tellimusele
 • materjal: happekindel roostevaba või vask
 • kondensaadikaitse
 • küttekeha
 • bituumenäärik
 • ääriku kruntimine

Lisavarustus

Mudel A2

Keerukad ehitusobjektid

Konstruktsiooni osad:

 • lehesõel B
 • kattekihiga ühendatav isolatsiooniäärik Ø 530 mm
 • kaldservaga kogumisanum Ø 220 mm
 • väljutustoru: Ø 75, 110, mm või vastavalt tellimusele
 • väljutustoru pikkus: 200–600 mm, 50 mm vahedega või vastavalt tellimusele
 • materjal: happekindel roostevaba või vask

Mudel C

Keerukuselt tavapärased ehitusobjektid

Konstruktsiooni osad:

 • prahisõel C
 • kattekihiga ühendatav isolatsiooniäärik
 • väljutustoru: Ø 50, 75, 110, 160 mm või vastavalt tellimusele
 • väljutustoru pikkus: 200–600 mm, 50 mm vahedega või vastavalt tellimusele
 • materjal: happekindel roostevaba või vask

HSKS – aurutõkkekaevud, elektrisüsteemi läbiviik + kaitsetoru

Aurutõkkekaev on katuse arutõkkekihti paigaldatav kaev.

Tegelik katusekaev ühendatakse aurutõkkekaevuga veeisolatsioonitööde käigus.

Aurutõkkekaevu kasutamine annab olulisi eeliseid

 • Katuse saab veekindlaks võimalikult varases faasis.
 • Hoone siseruumid püsivad katusetööde ajal kuivad, sest sadeveed juhitakse aurutõkkekaevude kaudu kanalisatsiooni.
 • Katusetöid saab lihtsamalt ja kiiremini teha, kui tööde järjekorda saab katusel vabamalt valida.
 • kondensaadikaitse
 • ääriku kruntimine
 • kattekihiga ühendatav isolatsiooniäärik
 • tihendusrõngas
 • väljutustoru (pikkus LVI-numbri alusel)
 • läbiviik ja kaitsetoru katusekaevu küttekeha kaablile
 • materjal: happekindel roostevaba

Lisavarustus:

Konstruktsiooni osad:

Renoveerimiskaevud katuse remonditöödeks

Renoveerimiskaeve kasutatakse, kui remonditööde käigus soovitakse vanad katusekaevud alles jätta.

Renoveerimiskaev paigaldatakse vana kaevu sisse.

Arvestamine

 • Renoveerimiskaevu väljutustoru läbimõõt on 10–12 mm väiksem kui vana kaevu sisemõõt. (Renoveerimiskaev C)
 • Umbvoolamiskaevus on toru suuruste erinevus umbes 5 mm.
 • UV-50- ja B-50-renoveerimiskaevudena kasutatakse Ø 140 mm anumaga mudelit.
 • UV-70- ja UV-80-kaevude renoveerimiskaevudena kasutatakse umbvoolamiskaevu mudelit B.
 • bituumenäärik
 • ääriku kruntimine
 • ühekihiline kate (ükk)

Lisavarustus: