7-03-2014 16-44-41Pito katusepollarid

Pito katusepollarid on kõigile katusetüüpidele sobivad kinnitusabivahendid. Pollarite külge saab lihtsalt ja turvaliselt kinnitada näiteks turvaköied, ripptellingud ja muud vahendid, mida hoonete hooldus, remondi- ja päästetöödel vaja minna võib.

Pollarid sobivad ka aluseks katusele paigutatavatele erinevatele seadmetele ja tarvikutele, nagu nt seadmeruumid, lipuvardad ja katusesillad. Pollari ülemine kinnitusaas asendatakse sellisel juhul sobiva otsaplaadiga.

Pito katusepollarid vastavad ripptellingute standardis SFS-EN 1808 sätestatud nõuetele. Pollarid on varustatud andmesildiga, millele on märgitud peale eespool nimetatud standardi ka tootja, lubatud maksimumkoormus ja tootmispartii number.

Pito katusepollarid on kuumtsingitud ja seestpoolt isoleeritud kondensaadi vastu. Pollareid võidakse valmistada ka värvitud pinnaga. VTT/Inspecta Sertifiointi Oy viib kord aastas läbi Pito katusepollarite kvaliteedikontrolli.

Tootetüübid

PITO pollar

 • äärikuga katusepollar, kinnitatakse konstruktsioonide külge poltide või kiilankrutega

PITO valatav pollar

 • äärikuta katusepollar, kinnitatakse konstruktsioonide külge valades

PITO keevitatav pollar

 • äärikuta katusepollar, kinnitatakse konstruktsioonide külge keevitades

Pito kinnitusaas

 • kinnitatakse aluskonstruktsioonist läbi mineva poldi ja vastuääriku abil

 

PITO pollarid

PITO pollarid on turvalised kinnitusabivahendid turvaköite, ripptellingute ja muudele vahendite kinnitamiseks, mida hooldus-, remondi- ja päästetöödel vaja läheb.

Pito pollarid vastavad ripptellingute standardis SFS-EN 1808 määratud nõuetele.

 • äärikuga katusepollar, kinnitatakse konstruktsioonide külge poltide või kiilankrutega
 • kuumtsingitud ja seest isoleeritud kondensaadi vastu
 • mõõtmed 300–1400 mm
 • suurim lubatud koormus 5 kN

 

PITO valatavad pollarid

PITO pollarid on turvalised kinnitusabivahendid turvaköite, ripptellingute ja muudele vahendite kinnitamiseks, mida hooldus-, remondi- ja päästetöödel vaja läheb.

Pito pollarid vastavad ripptellingute standardis SFS-EN 1808 määratud nõuetele.

 • kinnitatakse konstruktsioonide külge valades, on ka keevitatavaid variante
 • kuumtsingitud ja seest isoleeritud kondensaadi vastu
 • mõõtmed 300–1400 mm
 • suurim lubatud koormus 5 kN

 

PITO plekk-katuse pollarid

PITO pollarid on ohutud kinnitusabivahendid turvaköite, ripptellingute ja muudele vahendite kinnitamiseks, mida hooldus-, remondi- ja päästetöödel vaja läheb.

Pito pollarid vastavad ripptellingute standardis SFS-EN 1808 määratud nõuetele.

 • kinnitatakse aluskonstruktsioonist läbi mineva poldi ja vastuääriku abil
 • kuumtsingitud
 • konstruktsiooni paksustele 300, 400 ja 500 mm