SAVO e-seeria pliidikubud on ühilduvad enamuse turul saada olevate EC-mootoriga varustatud katuseventilaatorite ja ventilatsiooniseadmetega

Ventilaatorite mootorite juhtimistehnoloogiad

Meie tootevalikusse kuuluvad nii AC- kui ka EC mootoreid juhtivad pliidikubuseadmed. Nende toodete abil saab juhtida vastava mootoritehnoloogia abil esitatud katuseventilaatoreid ja ventilatsiooniseadmeid.

AC-TEHNOLOOGIA

AC-tehnoloogia juhib traditsioonilisi vahelduvvoolumootoritega varustatud katuseventilaatoreid ja ventilatsiooniseadmeid.

AC-mootor (AC = Alternating Current) ühendatakse otse pliidikubu ühenduskarpi ja reguleeritava vahelduvpinge abil juhitakse seadmete mootoreid.

Üldjuhul on nii AC- kui ka EC-tehnoloogiaga varustatud pliidikubude tehaseseaded tehtud nii, et mingeid erilisi seadistusi teha vaja ei ole. Vajaduse korral saab elektrik reguleerida pliidikubu võimsuspiirkondi ja õhukoguseid, et need vastaks objekti kavandatud väärtustele.

SAVO e-seeria pliidikubud tunneb kergesti ära mudeli koodi ees asuva e-tähe abil. 

EC-TEHNOLOOGIA

EC-tehnoloogia juhib energiatõhusaid alalisvoolumootoritega varustatud katuseventilaatoreid ja ventilatsiooniseadmeid.

EC-mootori (EC = Electronically Commutated) juhtimine toimub pliidikubu ja ventilaatori vahel oleva üldkasutatava madalpingeühenduse kaudu (0–10 VDC).

EC-TEHNOLOOGIA OMADUSED

• 0–10 VDC juhtimistehnoloogia

• Pliidikubu annab ventilaatorile juhtpinge 0–10 VDC

• 1. kiiruse sundkasutus valitav (ventilatsioonisüsteemid)

• Pliidikubud on vastavalt mudelile varustatud kas automaatfunktsiooniga (ASC) või järeltuulutust juhtiva taimerifunktsiooniga.

• Vastavalt mudelile võib pliidikubu automaatselt välja lülitada 10 tunni möödumisel.

• Intensiivkiiruse (suurim kiirus) automaatne langetamine
3. kiirusele säästab energiat

• Ventilaatori võimsus on sujuvalt reguleeritav vastavalt paigalduskoha nõuetele (vajab kvalifitseeritud elektriku abi).

• HV-mudelid on varustatud mootoriventiiliga (ventilatsioonisüsteemid).

Katuseventilaator | Ventilatsiooniseade