Katusekonstruktsioonide ja pööninguruumi ventileerimine

Katusekonstruktsioonide ventileerimine on väga oluline, sest see takistab kondensaadi tekkimist ning selle kaudu hallitusseente ja mikroorganismide arenemist.

Katusekonstruktsioonides on alati ühel või teisel põhjusel niiskust. Seda tekib hoone kasutamise käigus tekkiva veeauru difusiooni tõttu. Konstruktsiooni seespoolne niiskus tekib konvektsiooni tõttu. Niiskust kandub konstruktsioonidesse ka välisõhust. Ehitamisjärgselt konstruktsioonidesse jääva niiskuse põhjuseks on ehitusmaterjalid ise, puudulikud hoiutingimused ja kaitse. Liigniiskus annab soodsa pinnase seen- ja mikroorganismide arenemiseks.

Niiskuskahjustusi saab vältida konstruktsioonide abil, mis vastavad Soome ehitusseadustikule (RakMK-C2) ning vett ja niiskust puudutavale erijuhendile (RIL-107).

Eelnevalt nimetatud juhiste alusel ehitatud konstruktsioonide olulise osa moodustab alarõhuklapp. Alarõhuklapp ventileerib katusekonstruktsioone ja eemaldab tõhusalt niiskust. Alarõhuklapp sobib ka külma pööninguruumi ventileerimiseks. Alarõhuklapi töö põhineb tuulest tekkival õhurõhkude erinevusel. Toimiva ventileerimise tagamiseks peab kompenseeriv õhk saama takistamatult tuulutatavasse konstruktsiooni pääseda (nt räästaste alt).