AM katusekaev

AM katusekaev aitab eemaldada vihma- ja sulamisveed laugetelt sissepoole kaldega katustelt. AM kaevu saab tihedalt ühendada kõigi ühe- ja mitmekihiliste katusekattematerjalidega. AM kaevu korpusega on seotud 50 mm laiune jäik äärik, mis toetub isolatsioonikihi vastu. Äärikul on kinnitusaugud, mille kaudu kaev kandva konstruktsiooni külge kinnitatakse. Kaev ühendatakse katusekattematerjaliga vastavalt kattematerjali tootja juhistele. AM katusekaevu torude mõõtmed on Ø 50, 75, 110 ja 160 mm. AM kaevu lisavarustuseks saab tellida 230 V küttekaabli.

AM katusekaevud vastavad Soome ehitusseadustiku osas C2 ja eeskirjas RIL-107 esitatud vee- ja niiskusisolatsiooni juhiste nõuetele. Kaevud valmistatakse mittesööbivast ja soojust mittejuhtivast PE/PP termoplastist, mis talub ka tööstuskliima koormusi. Kahetoimelise AM katusekaevu saab ühendada nii umbvoolamissüsteemi kui ka tavalise süsteemiga. Kaevu juurde kuuluvad kaks sõela. Kui umbvoolamissõel eemaldada, saab kaevu muuta tavaliseks katusekaevuks.

CM katusekaev

CM katusekaev on tavaline katusekaev bituumenkattega katustele. CM katusekaevud eemaldavad vihma- ja sulamisveed laugetelt sissepoole kaldega katustelt. Ääriku laius on 150 mm ja selle kahepoolsed sooned tagavad parima võimaliku nakkumise bituumenkattega. Kaevu toru mõõtmed on Ø 75 või 110 mm.

CM katusekaevud vastavad Soome ehitusseadustiku osas C2 ja eeskirjas RIL-107 esitatud vee- ja niiskusisolatsiooni juhiste nõuetele. Kaevud valmistatakse mittesööbivast ja soojust mittejuhtivast PE/PP termoplastist, mis talub ka tööstuskliima koormusi.

Küttekaabel

AM katusekaevu lisavarustuses on 230 V küttekaabel. Isereguleeruva kaabli soojusedastusvõimsus on suurim ajal, kui lumi hakkab katusel sulama. Küttekaabel on saadaval kahes eri suuruses: AM kaevudele Ø 50-110 ning Ø 160.

AM umbvoolamissõel

AM umbvoolamissõel on AM katusekaevu osa, mis muudab kaevu umbvoolamiskaevuks. Eemaldades joonisel näidatud umbvoolamissõela saab kaevu muuta tavaliseks katusekaevuks. Kõigil AM katusekaevudel (Ø 50, 75, 110 ja 160 mm) on ühesugune AM umbvoolamissõel.

AM lehesõel

AM lehesõel on AM katusekaevu osa, mis väldib lehtede ja muu prahi pääsu kaevu. Kõigil AM katusekaevudel (Ø 50, 75, 110 ja 160 mm) on ühesugune AM lehesõel. AM katusekaevu juurde kulub veel ka umbvoolamissõel, mis on kaevu sisesõelaks. Kui umbvoolamissõel eemaldada ja jätta katusekaevule vaid joonisel olev lehesõel, muutub kaev umbvoolamiskaevust tavaliseks katusekaevuks.

CM lehesõel

CM lehesõel on CM katusekaevu osa, mis väldib lehtede ja muu prahi pääsu kaevu. CM lehesõelu on saadaval kahes eri suuruses Ø 75 ja 110 mm kaevudele.

Lehesõel 75–125

Lehesõel väldib lehtede ja muu prahi pääsu kaevu. Selle saab paigaldada 75–125 mm CM kaevudele.