HALJASKATUSESÜSTEEMID NOPHADRAIN

Nophadrain keskendub eriotstarbelistele katusesüsteemidele, näiteks katuseterrassid ja parkimismajad ning ekstensiivsed ja intensiivsed haljaskatusesüsteemid.
Nophadrain toodab ja arendab oma süsteeme ettevõttesiseselt. Lisaks saame abistada ehitusprotsessi igas etapis, alustades kavandamisest kuni teostamiseni.

Kõik on ettevõttesisene

Nophadrain on üks vähestest ettevõtetest, kes kavandab ja toodab haljaskatuse, katuseterrasside ja parkimismajade süsteemid täielikult ettevõttesiseselt. See võimaldab Nophadrainil olla väga paindlik, tulles vastu meie klientide soovidele ja vajadustele ning liikuda kaasa uute arengusuundadega.

Asjatundlikkus ruumi optimaalsel kasutamisel

Tänu oma asjatundlikkusele suudab Nophadrain tuua omavahel kokku erinevad asjatundjad, kes on seotud haljaskatuste või eriotstarbeliste katuste paigaldamisega: disainerid, arhitektid, ehitajad, katusetegijad, aednikud ja maastikuarhitektid. Tihedas koostööd nende ekspertidega pakub Nophadrain optimaalset tasakaalu iga mitmekorruselise projekti ruumikasutuse võimaluste ja nõuete vahel.

Eriotstarbelised katusesüsteemid

Kvaliteetsed ja usaldusväärsed süsteemid, mis võimaldavad taimestiku ja sillutiste kiiret ja lihtsat paigaldamist nii jalakäijatele kui sõidukitele mõeldud teede kui ka maapealsete ja maa-aluste ehitiste katustele.

Nophadrain ekstensiivne haljaskatusesüsteem

Parim süsteem ekstensiivsete haljaskatusesüsteemide rajamiseks vähest hooldust vajavate liikidega nagu ürdid, muru- ja kukeharja liigid. Sobib nii lamekatustele kui keskmise kaldega viilkatustele.

Nophadrain intensiivne haljaskatusesüsteem

Jätkusuutlik süsteem tervete aedade ja pargimaastike rajamiseks katustele, kasutades puid, põõsaid, muru ja veesilmasid.

Nophadrain katuseterrassi süsteem

Töökindel süsteem jalakäijateede rajamiseks katuseterrassidele ja rõdudele, kasutades tahutud maakive ja munakive, looduslikku kivi ja puitpõrandakatet.

Nophadrain parkimismajade süsteem

Selle süsteemi kõrge survetugevus tähendab seda, et nii maa-aluste kui maapealsete ehitiste katustel olev sillutis suudab kanda mitte ainult autosid, vaid ka alarmsõidukeid ja raskeid veokeid.

Inglise keelne toote tutvustuse brožüür lae siit General brochure Nophadrain_EN_WEB